Se incarca...

Browser incompatibil

Pentru a putea folosi aplicația trebuie să folosiți unul dintre urmatoarele browsere.

Forum > Q&A Juridic > Diverse teme juridice
Întrebare fără răspuns

0 0

este nevoie de autorizatie de constructie?

2592 Vizualizări • 2 RăspunsuriCreat de miliuta • Ultimul răspuns acum 9 luni de către Catalina • Ultima actualizare la 13.03.2017 18:03:39

miliuta
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Membru

 Buna ziua ,va rog spuneti-mi cine stie cu adevarat este nevoie de autorizatie de constructie pentru un gard?Nustiu pe cine sa ma bazez unii spun ca daca fundatia un depaseste 30 cm ,un este nevoie altii ca da .Gardul care imprejmuieste locuita este vechi din scindura pe temelie .Dar cu trecerea anilor s-a degradat atit scindura cit si temelia si vreau sa-l reinoiesc .Este trecut gardul in proiectul locuintei .Va rog spune-ti-mi ce se intimpla daca refac gardul fara autorizatie ?Este posibil asa ceva ? autorizatia costa mai mult decit gardul .Va rog o opinie realista .va multumesc !!13.03.2017 18:03:39 Votează 00

Distribuie

 • Marius
  • Consultant management

  Potrivit Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare, nici o lucrare nu mai poate fi făcută fără autorizaţie de construire. Dacă modificaţi un gard existent, nu aveţi nevoie de autorizaţie, păstrând acelaşi material, pentru toate celelalte există ... autorizaţia de construire :)

  Art. 1. Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

  Art. 11. - (1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: 

  a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate; 

  b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii; 

  c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; 

  d) zugrăveli şi vopsitorii interioare; 

  e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor; 

  f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi; 

  g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli; 

  h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel: 

     1. finisaje interioare şi exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea; 

     2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces; 

     3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului - dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă - la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; 

  i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente; 

  j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz; 

  k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere; 

  l) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului. 

  m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală. 

  (2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice. 

  (3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire.

  Editat la 23.03.2017 18:55:34 Votează 2 0

  Distribuie

 • Catalina
  • Farmacist

  Buna ziua,

  Am citit prevederile din Legea 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Eu am tot un gard vechi din lemn pe temelie si as vrea sa il repar. Temelia este destul de degradata si as vrea sa o refac, iar in loc de de scanduri de lemn as vrea sa folosesc tabla zincata. Pastrez aceeasi inaltime la gard, nu fac alte modificari... Am nevoie de autorizatie, nu? Doar daca o sa folosesc tot lemn, scap de acest demers?

  Va multumesc anticipat!


  Creat la 03.08.2017 15:23:08 Votează 0 0

  Distribuie