Se incarca...

Browser incompatibil

Pentru a putea folosi aplicația trebuie să folosiți unul dintre urmatoarele browsere.

Forum > Q&A Financiar > Diverse teme financiare
Întrebare fără răspuns

0 0

popriri pensie

1360 Vizualizări • 1 RăspunsuriCreat de Maria • Ultimul răspuns acum 11 luni de către Simona • Ultima actualizare la 05.06.2017 17:09:12

Maria
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Pensionar
daca eu in cont primesc doar jumatate de pensie avand popriri mi se poate retine si din aceasta jumatate ceva si daca nu baza legala va rog
05.06.2017 17:09:12 Votează 00

Distribuie

 • Simona
  • Consilier juridic

  Doar jumatate. Regasiti mai jos textul de lege


  Art. 729 C. proc. Civ. (1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte

  sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot

  fi urmărite:

  a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau

  alocaţie pentru copii;

  b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

  (2) Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul

  lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

  (3) Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării

  mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe

  economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum.

  (4) Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de

  desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite

  şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi

  despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu

  dispune altfel.

  (5) Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul acestora.

  (6) Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 864 şi

  următoarele.

  (7) Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutoarele de

  maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum şi orice alte

  asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmărite pentru niciun fel de

  datorii.

  Creat la 22.06.2017 16:48:33 Votează 0 0

  Distribuie