Se incarca...

Incompatible browser

Lege5 supports the following browsers

Forum > Q&A Juridic > Dreptul Muncii
Question without answer

0 0

Legea salarizarii unitare nr. 153/2017, art. 38, alin.6^1

484 Views • No repliesCreated by g3078br • Last update at 9/11/2018 3:15:01 PM

g3078br
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Medic

 As dori sa stiu daca prevederile art.38, alin6^1

"(6^1) Începând cu luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia."

se pot aplica si altor categorii de personal (altele decat cele prevazute de art.38, alin.3, lit.g).

"g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (61), precum și sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă;".

Angajatorul mi-a explicat ca respectivele sume compensatorii se aplica exclusiv personalului din unitati sanitare publice.
Va multumesc anticipat.

9/11/2018 3:15:01 PM Vote 00

Share